چهارشنبه, 30 خرداد 1397
عنوان : بازدید جناب آقای دكتر آزموده اردلان ، ریاست سازمان نقشه برداری كشور از اداره كل نقشه برداری منطقه غرب كشور
کد خبر : ۸۶۱  :  :  تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ 
ساعت : ۱۲:۲۰:۴۳


آقای دکتـر علیرضا آزموده اردلان ریـاست سازمـان نقشـه بـرداری کشور به همراه آقای دکتر قراگوزلو رئیس آموزشکده نقشه برداری سازمان وآقای رحمانی مدیر کل اموراداری و توسعه منابع انسانی از اداره کـل نقشه برداری منطقه غـرب کشور بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتهای این اداره کل قرار گرفتند.

دکتر اردلان در این بازدید ، طی جلساتی با مسئولیـن استـانداری همـدان ، مدیـرکـل آمـار و انفـورمـاتیک استـانداری و نیز مدیـران و همکاران اداره کل نقشه برداری منطقه غرب کشور گفتگو کردند.

شایان ذکـر است دکتـر اردلان و هیئـت همـراه جلسه ای نیـز بـا رؤسـای هیئـت مدیـره جـامعه مهنـدسـان مشـاور استـانهـــای کرمانشـاه ، کردستـان و همـدان داشتند و در خصـوص بـررسی مشکلات موجود در حـوزه بخش خصـوصی به بحث و تبـادل نظـر پرداختند.

گفتنی است در این خصوص دکتر اردلان ، در مورد اهداف و برنامه های آتـی سازمـان ، مبنی بر تقـویت بخش خصوصی و تاکیـد بر جایگاه حاکمیتی و نظارتی سازمان توضیحات و رهنمودهای لازم را ایراد نمودند .

پس از بازدید دو روزه رئیس سازمان نقشه برداری کشور و هیئت همـراه از اداره کـل نقشه بـرداری غرب کشـور در همـدان ، طی جلسه ای در جمع تمـامی همکاران آن اداره کل از زحمـات چند ساله آقای مهندس امیر شفاعت قدردانی و طی حکمی جنـاب آقای مهندس احمد رفیعی میـرزا را بعنـوان سرپـرست اداره کـل نقشه برداری منطقه غرب منصوب نمودند .

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8