چهارشنبه, 30 خرداد 1397
عنوان : نصب و راه اندازی ایستگاه GPS ثابت جدید در شهرهای صحنه ، سنقر ، ملایر و نهاوند
کد خبر : ۱۱۹۲  :  :  تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۲۰:۳

در راستای توسعه ایستگاههای ژئودینامیک در منطقه غرب کشور و با توجه به نیاز مشاوران در این منطقه به اطلاعات GPS و همچنین ایجاد ایستگاههای ثابت جهت ارسال تصحیحات GPS با توجه به پوشش منطقه ، تعداد 4 عدد دستگاه GPS دائم در مناطق سنقر ، صحنه ، ملایر و نهاوند ایجاد گردید که این دستگاهها در ادارات هواشناسی و امور آب شهرستانهای مذکور واقع گردیده اند . بدیهی است پس از تست این دستگاهها و مشخص شدن مختصات دقیق آنها می توان از این ایستگاهها جهت مقاصد DGPS استفاده نمود .بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8